ONS VERHAALONZE AANPAKONZE DIENSTEN
de weg naar een succesvolle werkomgeving

In de aanpak naar een nieuwe werkomgeving stelt Dock84 mens en organisatie centraal en gaan wij met u de elementen Architecture, Technology en Furniture samensmelten tot een waardevol ontwerp. Dit zogenoemde A T F concept van Dock84 is uitgegroeid naar een succesvolle aanpak in Turn-key projecten.  Simpel gezegd noemen we dit “(Re-)Define your Office”. Verzamel omgevingsfactoren, her-ontwikkel je omgeving en creëer een nieuwe waardevolle, inspirerende werkomgeving.

stap 1 : Redefine Your Office 

De bestaande situatie analyseren, doelstellingen van uw organisatie in kaart brengen. In deze fase gaan wij met u in gesprek over de wensen en eisen die u stelt aan uw werkomgeving. Het project wordt besproken en focuspunten worden gedefinieerd. Daarbij kijken we o.a. naar de bestaande situatie van de werkomgeving en worden doelstellingen van uw organisatie in kaart gebracht. Wij nemen de focuspunten mee naar stap 2 en verwerken deze in het concept-plan.

stap 2 : Het concept-plan

Mensen en omgeving met elkaar verbinden. Dock84 stelt de mens en organisatie in haar advies centraal. De werkomgeving dient aan te sluiten bij de activiteiten van de organisatie en de personen die er werken. Daar waar geconcentreerd gewerkt wordt moet stilte tot uiting komen, daar waar projectmatig gewerkt word moet er makkelijk verbinding tot stand komen. Dock84 adviseert in haar concept-plan hoe deze verbindingen tussen mens en omgeving het beste tot hun recht komen.

stap 3: DEfine Your Office

Sluit alles aan op de praktische mogelijkheden? In “Define your Office” maken we de stap naar een concreet plan. Mogelijkheden en uitdagingen worden a.d.h.v. het concept-plan nog één keer heroverwogen om tot een definitief ontwerp te komen dat naadloos aansluit bij de gestelde wensen, eisen en het budget.

stap 4 : Creatie & Realisatie komen samen

Een groot deel van wat wij zo leuk vinden gaat nu beginnen, u ontzorgen! Voor u ligt een breed takenpakket op tafel dat wij graag uit handen nemen. Alles wat in de voorbereiding is besproken gaat nu naar een uitvoerende fase, we gaan van start met de realisatie van een nieuwe werkomgeving! Wij zien dit als de ultieme uitdaging in ons vak. 

stap 5: It’s all about details!

Uw ervaring met de nieuwe werkomgeving. Zit deze u als gegoten en werkt alles zoals beoogt? Missen we mischien nog iets? Omdat we hechten aan een langdurige samenwerking plannen we na de realisatie graag een evaluatiegesprek in. Dit gesprek is voor ons van grote waarde. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat we elke dag kunnen leren en dat er altijd punten ter verbetering zijn. Bovendien willen wij net er net zoals u, van overtuigd zijn dat de nieuwe werkomgeving u als gegoten zit.