KANTOOR IN DE BUITENLUCHTHET WILDE WERKENCIRCULAIR INRICHTENolifantenpaadjesREDEFINE YOUR OFFICEhet buroodjegezond
het wilde werken

Tijdsgeest
Onze kijk op werken veran­dert. Door de digi­ta­li­se­ring van infor­matie en processen kunnen we altijd en overal werken. Werk­ne­mers hebben meer zeggen­schap over de tijd en plaats van hun werk­zaam­heden. Er ontstaat meer ruimte voor zelf­stu­ring, eigen initi­a­tief en persoon­lijke ontwik­ke­ling.  Tegelijkertijd neemt de behoefte toe om elkaar te ont­moet­en, infor­matie uit te wisselen en kennis te delen.  

Deze ontwikkelingen dagen organisaties uit een passende werkomgeving te ontwikkelen. Ons inrichtingsconcept ‘Het Wilde Werken’ is toegespitst op deze tijdsgeest. Het biedt elke organisatie de ruimte om dé juiste werkomgeving te creëren. ‘Het Wilde Werken’ is gestoeld op de volgende drie uitgangspunten:

Flexibiliteit versus structuur
Verbinding maken door ruimte over te laten of verbinding maken door juist (infra)structuur aan te leggen. Wij zijn in staat om u inzicht te geven hoe de juiste verbindingen tussen mensen en organisaties ontstaan zonder elke vierkante meter direct af te kaderen. Wij laten ruimte over voor “Olifantenpaadjes” om elkaar op intuïtieve snelle wijze te vinden.

Prikkelen van creativiteit en vitaliteit
Wij passen de nieuwste technologieën en producten toe om de creativiteit en vitaliteit van medewerkers te bevorderen. Het Wilde Werken haalt buiten naar binnen, zet passende en bijzondere interieur objecten neer in de werkomgeving die de geest prikkelen. De overtuiging van Dock84 is niet voor niets

“Een gezonde en inspirerende werkomgeving levert meer betrokkenheid, plezier en productiviteit op!”

Verbinding versus concentratie
Innovatie komt tot stand door het samenspel van individuele kwaliteiten en ideeën én op de juiste momenten ongestoord, geconcentreerd kunnen werken. Binnen het ‘Wilde Werken’ gaan wij gezamenlijk op zoek naar de juiste balans tussen verbinding en concentratie en vertalen de uitkomst naar een passende werkomgeving.

Benieuwd hoe we het ‘Wilde Werken’ toepassen in de praktijk en wat dit concept voor uw werkomgeving kan betekenen? Neem contact op met ons en we vertellen er graag over!

© DOCK84