KANTOOR IN DE BUITENLUCHTHET WILDE WERKENCIRCULAIR INRICHTENolifantenpaadjesREDEFINE YOUR OFFICEhet buroodjegezond
Redefine your Office

STAP 1 : REDEFINE YOUR OFFICE 
In de aanpak naar een nieuwe werkomgeving stelt Dock84 mens en organisatie centraal en gaan wij met u de elementen Architecture, Technology en Furniture samensmelten tot een waardevolle werkomgeving. Deze methode, het A-T-F concept van Dock84, is uitgegroeid naar een succesvolle aanpak in Turn-key projectinrichting. Simpel gezegd noemen wij dit “Redefine your Office”. Dit doen wij met één vaste overtuiging “Mensen en organisaties presteren beter in een gezonde en inspirerende werkomgeving!” In deze fase gaan wij met u in gesprek over de wensen en eisen die u stelt aan uw werkomgeving. De bestaande situatie analyseren, doelstellingen van uw organisatie in kaart brengen. Het project wordt besproken en
focuspunten worden gedefinieerd. Wij nemen de focuspunten mee naar stap 2 en verwerken deze in het concept-plan.

STAP 2 : HET CONCEPT-PLAN
Mensen en omgeving met elkaar verbinden. Dock84 stelt de mens en organisatie in haar advies centraal. De werkomgeving dient aan te sluiten bij de activiteiten van de organisatie en de personen die er werken. Daar waar geconcentreerd gewerkt wordt moet stilte tot uiting komen, daar waar projectmatig
gewerkt word moet er makkelijk verbinding tot stand komen. Dock84 adviseert in haar concept-plan hoe deze verbindingen tussen mens en omgeving het beste tot hun recht komen.

STAP 3: DEFINE YOUR OFFICE
Sluit alles aan op de praktische mogelijkheden? In “Define your Office” maken we de stap naar een concreet plan. Mogelijkheden en uitdagingen worden a.d.h.v. het concept-plan nog één keer heroverwogen om tot een definitief ontwerp te komen dat naadloos aansluit bij de gestelde wensen, eisen en het budget.

STAP 4 : CREATIE & REALISATIE KOMEN SAMEN
Een groot deel van wat wij zo leuk vinden gaat nu beginnen, u ontzorgen! Voor u ligt een breed takenpakket op tafel dat
wij graag uit handen nemen. Alles wat in de voorbereiding is besproken gaat nu naar een uitvoerende fase, we gaan van start met de realisatie van een nieuwe werkomgeving! Wij zien dit als de ultieme uitdaging in ons vak. 

STAP 5: IT’S ALL ABOUT DETAILS!
Uw ervaring met de nieuwe werkomgeving. Zit deze u als gegoten en werkt alles zoals beoogt? Missen we misschien nog iets? Omdat we hechten aan een langdurige samenwerking plannen we na de realisatie graag een evaluatiegesprek in. Dit gesprek is voor ons van grote waarde. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat we elke dag kunnen leren en dat er altijd punten ter verbetering zijn. Bovendien willen wij er net zoals u, van overtuigd zijn dat de nieuwe werkomgeving u als gegoten zit.

Nieuwsgierig naar onze volledige presentatie over Redefine your office? Neem dan contact met ons op.

© DOCK84